Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino

Profil SMŠ


SMŠ Bambino
Bezručova 147
735 51 Bohumín - Záblatí

Jednatelka Iva Birgusová
tel.: 596 035 149
mobil: 603 333 892
email: birgusovi@tiscali.cz

Ředitelka Iva Krajčová
mobil: 732 264 951

Odhlašování dětí:
SMS: 732 264 951
Aktuálně

Z á p i s

do Soukromé Mateřské školy Bambino pro školní rok 2018/2019  

se koná ve čtvrtek 10.5.2018 od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách MŠ

TĚŠÍME SE NA VÁS, DĚTI !

Profil mateřské školy

Soukromá mateřská škola Bambino se nachází v městské části Bohumín-Záblatí v atraktivním prostředí plném zeleně s výhledem na rybník. Její historie spadá do roku 1993.

Jedná se o mateřskou školu netradiční a originální, pro jejíž potřeby byly z velké části přepracovány původní prostory rodinného domku. Není tedy divu, že vzájemné vztahy, které se zde vytvářejí, se také blíží vztahům rodinným a přátelským. Již samotná estetika prostředí MŠ a jejího okolí nenásilně vtiskuje dětem smysl pro krásu, rozvíjí v nich citlivost a vnímavost. Ke hrám a činnostem slouží dětem dvě herny, podkrovní místnost, stabilní lehárna, tělocvična, keramická dílna a relaxační místnost se skluzavkou a spoustou barevných kuliček. K realizaci pedagogických záměrů rovněž přispívá velká zahrada s několika terasami a všestranným vybavením (dřevěný prolézací hrad se skluzavkou, houpačkami, šplhadlem a lanovkou, pískoviště, dlážděný chodníček pro jízdu na koloběžkách a motokárách, velký bazén a malý, komplex velkých tabulí pro malbu atd.)

   

Jedná se o dvoutřídní MŠ s celodenním provozem (viz denní režim) a vlastní školní jídelnou. Výchovně vzdělávací činnost zabezpečují dva kvalifikovaní pracovníci (ředitelka školy a paní učitelka) u velkých dětí.

Mateřská škola nabízí kromě tradičních aktivit a činností vycházejících z rámcového výchovně vzdělávacího programu (tematických plánů a školního kurikula) také řadu kroužků, vedených externími pracovníky - specialisty a odborníky na danou činnost. V průběhu let jsou tyto kroužky tvůrčím způsobem obměňovány (SMŠ Bambino nechce totiž upadnout do stereotypu, stále je otevřeno hledání, některé základní kroužky však zůstávají a staly se trvalým profilem SMŠ: angličtina, flétničky, dramatická výchova, keramika a předškolní příprava. Čas pro všechny tyto aktivity se podařilo vyzískat především tím, že děti velkého oddělení nechodí v Bambinu po obědě spát (v případě zájmu dětí či rodičů je jim však - pochopitelně - odpolední odpočinek umožněn), potřebný prostor pro realizaci všech aktivit pomáhá vytvářet také způsob práce ve skupinkách, čímž je umožněn průběh několika aktivit souběžně s vystřídáním dětí. Zařazení těchto aktivit do výchovně vzdělávací práce se odráží v týdenním rozvrhu kroužků a aktivit.

   

Profil této MŠ výrazně dotváří jak dlouholetá spolupráce se studenty ze Slezské univerzity v Opavě, tak i v posledních letech spolupráce s bývalými absolventy Bambina (dnes již studenti středních, popř. i vysokých škol) - díky nim jsou umožnovány propracované motivační výlety (např. pravěký výlet - Lov mamuta, zimní expedice - Po stopách Yettiho, výlet s pohádkovými motivy - Bílá paní, výlet s detektivní zápletkou - Detektiv X zasahuje, akce Paní Pohádka a zlý černokněžník, akce Halloween počesku aneb Uzamykání lesa, louky a rybníka apod.) a tradiční indiánské tábory v závěru školního roku.

Po mnoho let byly tradicí rovněž ozdravné pobyty u moře spolu s rodiči. Několik posledních let se sice tato společná dovolená již neuskutečnila. Každoročně je však v nabídce, záleží jen na zájmu či nezájmu rodičů. Bude-li zájem, rádi opět společný ozdravný pobyt v červnu 2008 uskutečníme. Bližší informace včas podáme, popř. se už teď informujte u ředitelky SMŠ.

Do všech akcí SMŠ umožňujeme zapojit se bývalým absolventům. A školáci se nám rádi vracejí. Jak již bylo řečeno, někteří absolventi ze samotných počátků MŠ se nyní zapojují i do přípravy akcí.

   

Problematika nevelkých prostor se řeší především prací ve skupinkách. Školka sice má svou malou tělocvičnu, dostatek pohybové aktivity je však dětem nabízen také na terasách a na louce před MŠ. Připomeňme také zapojení SMŠ do sezónních aktivit: kurz plavání, bruslení, návštěvy solné jeskyně apod.

Děti mají nezměrnou míru schopnosti vnímat, učit se, přijímat a rozvíjet se... Cílem SMŠ Bambino je poskytovat dětem velké množství podnětů z nejrůznějších oblastí. Pochopitelně za nezbytné podmínky: hravost, nenásilnost, respektování individuality dítěte, jeho schopností, talentu i nálad. Při důsledném dodržování této podmínky nemůže dojít k přetížení dítěte, ale k maximálnímu přirozenému rozvoji každého dítěte jednotlivě.

Inspekční zpráva ze září 2004 hodnotí SMŠ Bambino po všech stránkách jako vynikající.


© 2006 SMŠ Bambino