Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
                 

Denní režim

Ranní blok

6.00 - 8.15

 • scházení dětí, volné hry a činnost, námětové hry
 • individuální a skupinové řízené činnosti dle tematických programů tříd
 • pohybové aktivity (ranní cvičení)

8.15 - 9.00

 • hygiena, svačina

Dopolední blok

9.00 - 10.00

 • pokračování činností z ranního bloku
 • komunitní kruh
 • činnosti dle tematických programů tříd zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní
 • nebo realizace kroužků

10.00 - 11.15

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku (je zkracován či prodlužován dle roční doby, počasí a stavu ovzduší - za nepříznivého počasí nebo ovzduší je tato doba vyplněna náhradní činností)
 • realizace kroužků vedených externími pracovníky
 • realizace zájmových sportovních aktivit: plavání, bruslení atd.

11.15 - 12.00

 • příprava na oběd, oběd (po skupinkách - malí, pak velcí), hygiena s čištěním zubů, příprava na odpočinek

Klidový blok

11.45 - 13.45

 • odpolední spánek dětí mladšího oddělení a dle individuálních potřeb i dětí staršího oddělení

12.00 - 13.00

 • odpolední zklidnění a relaxace dětí staršího oddělení u pohádky

Odpolední blok

13.00 - 14.00

 • realizace kroužků vedených externími pracovníky (viz týdenní rozvrh kroužků), za hezkého počasí je možné činnosti realizovat i venku na školní zahradě
 • nebo činnosti dle tematických programů tříd zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní

13.45 - 14.30

 • příprava na svačinu, svačina

14.30 - 16.00

 • pokračování činnosti kroužků (dokončení, individuální pomoc dítěti, opakování)
 • spontánní hry dětí až do jejich rozchodu domů

V režimu dne je ponechána určitá míra volnosti a pružnosti, nezbytná pro realizaci časově náročnějších činností či činností motivačně na sebe navazujících. Vždy je však dodržován poměr mezi činnostmi rušnými a klidovými, činnostmi spontánními a řízenými.

 

 


© 2006 SMŠ Bambino