Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
               

Angličtina

Cílem je seznámit děti s anglickým jazykem (ne je anglickému jazyku naučit). Vyprávíme si s dětmi o důležitosti angličtiny pro dorozumění se s jinými národy a snažíme se v nich probudit chuť učit se tomuto jazyku. Děti se během roku naučí několika slovíčkům z vybraných tematických okruhů (čísla, barvy, zvířata, hračky, rodina, oblečení, jídlo apod.) a několika základním frázím.

Angličtinu vyučují v průběhu celého týdne interní učitelky - formou drobných her, (přiřazených tematicky k nejrůznějším zaměstnáním), omalovánek či naučením jednotlivých slovíček, na která se děti ze svého přirozeného zájmu zeptají.

2x týdně vede celé zaměstnání "Výprava do anglického království" externí učitelka Gabriela Přidalová (viz týdenní rozvrh kroužků), popř. i Lucie Semančíková.

Výuka se uskutečňuje výhradně formou her:

 • pexeso (při hře si anglicky říkáme, co vidíme na obrázku)
 • písničky, např. Red and yellow, blue and green (děti zpívají a ukazují barvu, o které právě zpívají) nebo I am ....
 • básničky, např. Rain on the green grass, rain on the tree, rain on the house, but not on me - báseň lze pohybově ztvárnit
 • slepá bába - při chycení dítěte slepou bábou: "Are you ........ ?" - hádané jméno, "Yes, I am." či "No, I am not."
 • stolní hry s hrací kostkou (děti si při postupu panáčka počítají anglicky)
 • na kouzelníka (kouzelník čaruje a z klobouku vytahuje jednotlivé předměty, ptá se dětí, co vyčaroval: "What is it?" "It is a/an ........." kouzelníkem je nejprve učitelka, pak i vybrané dítě)
 • hra What is missing? (procvičujeme anglická slovíčka, děti hádají, která z věcí se v době, kdy měly zavřené oči, ztratila)
 • využití námětových her, např. Na obchod (opakování slovíček - věci k prodeji)
 • obměna známých pohybových her - např. Přes černé moře může barvička, která se jmenuje .... (anglicky doplníme jméno barvy) nebo Na kočku a myš, Na ovečky a vlka apod. (při výběru dětí říkáme jména zvířátek anglicky)
 • divadlo, např. Pohádka o zatoulaném kuřátku, které hledá svou maminku. ("Are you my mother?" "No, I am not." "Who are you?" "I am a pig." - střídají se nejrůznější zvířata)
 • telefonování ("Hello. Here is ..............." - jméno dítěte. "Hello. Here is .................." "How are you?" "I am fine, and you?" "I am fine, too. Goodbye." "Goodbye.")
 • maňásek Popleta - ptá se dětí na nejrůznější věci (Máš auto? Jsi paní ředitelka? Máš hnědé oči? Chutnají ti špagety?) tak, aby děti mohly odpovídat "Yes", "No".
 • tzv. židličková (obměna známé hry, při níž děti běhají, chodí, létají, skáčí kolem kruhu židliček a na signál "Sit down!" se snaží na jednu židličku usednout - přičemž jedna či více židliček chybí. Učitelka dětem rozkazuje v angličtině: run, go, fly, jump apod.)
 • hra na krále (král ve svém království vydává rozkazy a všichni jej musí poslouchat: dring, draw, cook.... děti pantomimou činnosti předvádějí)
 • omalovánky (děti vybarvují slovíčka, která se naučily)
Zpět na kroužky

© 2006 SMŠ Bambino