Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
     

Artefiletická výchova

Artefiletika je způsob výuky, který kombinuje a propojuje postupy z dramatické, výtvarné, hudební či pohybové výchovy v jeden celek. Celodenní artefiletický program pro děti připravuje MgA Kamila Tjokordová. Výchozím a spojovacím článkem pro artefiletické tvoření je vždy společné téma - at' už jsou to věci a jejich vztahy z vnějšího světa, který děti obklopuje, nebo jejich vnitřní pocity, prožitky a představy. Na začátku hodiny je toto téma nejprve dětem přiblíženo v motivačním vyprávění či příběhu, který je pak v průběhu další práce společně rozvíjen a prožíván ve výrazové hře - at' už pohybové, hudebně-rytmické či dramatické. Následuje výtvarné tvoření, které umožňuje neverbální vyjádření předchozích prožitků, což pomáhá dětem zklidnit se a soustředit se na svůj vnitřní svět. Společná rozmluva nad hotovými díly pak nemá za úkol hodnocení "dobrého" či "špatného" výkonu, ale zaměřuje se na prožitek během tvoření a také schopnost porozumění sobě i ostatním. Součástí artefiletického programu jsou také různé relaxační a harmonizační hry, které se snaží rozvíjet schopnost celkového zklidnění či koncentrace (např. pohybové hry v labyrintu či práce s kruhovými obrazci).

Artefiletika je výchova uměním jako cesta k celistvému poznávání sebe sama.

Tento kroužek byl nově zařazen ve školním roce 2004/2005, ve školním roce 2005/2006 probíhal od září do prosince 2005.

V současné době se tento kroužek neuskutečňuje.

Zpět na kroužky

© 2006 SMŠ Bambino