Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
       

"Komu se nelení, tomu se zelení"

(aktivity podle ekologického projektu)

Cílem kroužku je vytvářet pozitivní vztah k přírodě, mít úctu k životu a všemu živému v přírodě (v určitých bodech se tento kroužek vzájemně svou obsahovou náplní prolíná s kroužkem - kurz správného zálesáka). Tento kroužek pak řadu let vedla externí učitelka Jarmila Habramová. V současné době se kroužek neuskutečňuje. Dílčí aktivity se budou realizovat za pomoci externího učitele Honzy Kuchaře či Davida Semančíka (viz kurz správného zálesáka) - např. výroba ptačích krmítek apod. Řadu dalších aktivit realizují samy učitelky.

Učíme se vnímat a pozorovat koloběh vody v přírodě, změny počasí, uvědomovat si důležitost vody, vzduchu a slunce pro život na zemi... Cílem je, aby děti i přes velmi malou životní zkušenost pochopily, že příroda je krásná, že ji potřebujeme k žívotu a proto ji musíme chránit.

Konkrétní aktivity:

  • barevný podzim s ježkem Bodlinkou
  • sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka v lese (snažíme se jim pomoct přečkat zimu) - sběr odevzdáme Mysliveckému svazu
  • Vánoce ptačí rodiny - zdobení stromečku pro ptáčky: korálky z jeřabin, řetězy z mrkve, hlohu, jablíček... Starost o ptáčky v zimě
  • hledání jara s kouzelnicí Čárymírou: odemykání zahrady, rybníka, luk....
  • Den Země - při příležitosti toho svátku se snažíme v dětech vzbuzovat zájem o problémy ochrany přírody, postupně v nich pěstovat základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí. Konkrétní náplní bývá úklid blízkého lesa a okolí.
  • zachráníme jeden strom (sběr papíru)
  • výstava domácích mazlíčků - výlet do psího útulku, dárek pro pejsky (z výtěžku sběru)
  • mám ve třídě květináč - starost o květinu pro maminku
  • kouzlo zahrad - výlet do Dětmarovic
Zpět na kroužky

© 2006 SMŠ Bambino