Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
         

Klavírní školička pro předškoláky

Děti se pod vedením učitelky ZUŠ Amálie Šmídové seznamovaly v malých skupinkách (2 - 4 členných) se základy hry na klavír. V získaných dovednostech měly možnost pokračovat přímo v prostorách SMŠ i jako žáci ZŠ. V současné době se tento kroužek neuskutečňuje.

Logopedická poradna

Cílem je náprava výslovnostních vad řeči. Individuálně s každým dítětem pracuje externí logopedka - Danuše Pastuchová (viz týdenní rozvrh kroužků). Řadu let pracovala v logopedické poradně v MŠ logopedka Božena Škarková.

Pěvecký sbor

Externě vede tento kroužek učitelka hudební výchovy z Masarykovy ZŠ - Marcela Suchánková (viz týdenní rozvrh kroužků). Sám název napovídá o náplni tohoto kroužku: práce s dechem, rytmická cvičení, zpěv s klavírním či kytarovým doprovodem, pohybové ztvárnění vybraných písniček, doprovod na orffovy nástroje, skupinový zpěv střídaný se zpěvem sólovým, seznámení s některými hudebními nástroji, sluchové hry apod. Dříve byl tento kroužek veden také Annou Kopcovou (učitelka hudební výchovy na ZŠ) a Amálií Šmídovou (učitelkou ZUŠ).

Předškolní příprava

Od školního roku 1996/1997 se v odpoledních hodinách uskutečňuje řízená činnost (práce ve skupinkách) zaměřená na přípravu dětí na školu. Jedná se především o zaměstnání z rozumové výchovy, rozvíjení matematických představ, rozvíjení představ o přírodě a společnosti, grafická cvičení, jazyková výchova atd. Děti se tak například učí poznávat barvy, tvary, čísla, části těla, učí se souvislému vyjadřování, pojmenování zvířat, dopravních prostředků atd. Děti pracují s pracovními listy, řeší různé labyrinty apod. Předškolní přípravu vedla po mnoho let Božena Škarková,poté Jarmila Habramová a nyní Lucie Semančíková (viz týdenní rozvrh kroužků).

Uvolňování ruky

Tato aktivita byla do struktury činností SMŠ zařazena na jaře 2006. Probíhala ve spolupráci s PPP v Bohumíně. Jednalo se o grafická cvičení na velké ploše balicího papíru. V současné době se tento kroužek neuskutečňuje.

Zpět na kroužky

© 2006 SMŠ Bambino