Logo - SM© Bambino

SM© Bambino

SM© Bambino
koleje
lokomotiva Profil SM© Bambino Historie Činnosti v SM© Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SM© Bambino

Zájmové činnosti

  • Keramický kroužek se mimo uvedený čas realizuje interně v ranních hodinách jiných dnů, práce ve skupinkách, dle zájmu dětí, možno i denně.

Doplnění k rozvrhu kroužků a aktivit: (podrobnější informace - viz denní režim):

  • ráno (do svačiny) se realizují především volné hry dětí, námětové hry, individuální práce učitelky s dětmi, popř. výtvarné a keramické aktivity, krátké ranní rozcvičení, krátké zopakování básniček, písniček, tanečků
  • dopolední aktivity začínají především po svačince, při hezkém počasí lze řadu z nich realizovat i venku, popř. jsou kráceny
  • odpolení aktivity se týkají velkých dětí, probíhají přibližně od 13.00 do 14.00 hod., také zde lze v případě hezkého počasí zařadit pobyt venku na školní zahradě
  • po odpolední svačince je dětem většinou dán prostor pro volné hry v prostoru třídy, realizuje se také individuální práce učitelky s vybranými dětmi (dokončovací práce určitých činností, konkrétní procvičování, povídání, rozvinutí her se stavebnicemi, stolní hry i hry s nejrůznějšími didaktickými pomůckami pod vedením učitelky)
Zpět na kroužky

© 2006 SM© Bambino