Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
       

Principy pro předškolní výchovu

 
  1. Dětství považujeme za plnohodnotnou součást života a ne pouze za "přípravu na dospělost". Proto i výchovu chápeme jako přínosnou pro daný okamžik a ne jen jako přípravu či výcvik pro pozdější období života.
  2. Důležité je pro nás dítě jako celek - jeho zdraví tělesné, duševní, sociální... i jeho potřeba vnímat, přemýšlet, mít duchovní zážitky.
  3. Učení nelze rozškatulkovat, protože všechno poznání, vědění je navzájem propojeno. Uplatňujeme prožitkové učení .
  4. Velký význam klademe na vnitřní motivaci, která ústí v činnost, k níž dítě dává podnět samo a samo ji i řídí.
  5. Nedílnou součástí je i důraz na sebekázeň (vyvíjíme odpovědnost za vlastní chování a způsob života).
  6. Uvědomujeme si, že vývoj dítěte lze rozdělit na specifická stádia.
  7. S výchovou a vzděláváním dítěte začínáme u činnosti, kterou dítě ovládá - u hry ne u činnosti, kterou nezná.
  8. Respektujeme vlastní vnitřní život dítěte, který se projevuje jen za příznivých okolností a podmínek.
  9. Považujeme pro dítě za důležité být v kontaktu jak s dospělými, tak i dětmi.
  10. Výchovu dítěte chápeme jako vzájemné ovlivňování dítěte a vnějšího prostředí, které zahrnuje ostatní osoby v jeho okolí a vědění samo o sobě.
Zpět na výchovně vzdělávací program

© 2006 SMŠ Bambino