Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
           

Pravidla pro vzájemnou dohodu a pohodu, porozumění a přátelství

 
 1. Třídy jsou "dílny". Herna je prostor ke hře. Ve třídách je dostatečný prostor a čas pro tvorbu dětí i pro jejich hry.
 2. Děti mohou pokračovat v rozestavěných stavbách a rozehraných hrách. Stavby a výtvory tu mohou na několik dnů zůstat, pokud jsou na bezpečném místě, materiál kolem je uklizen, chceme si s nimi dále hrát.
 3. Všechny děti mají možnost svoje výtvory vystavit .
 4. U výtvorů rozlišujeme, co nechají v MŠ a co si vezmou domů. Chceme, aby tak měly možnost podělit se o radost a potěšit někoho dalšího (rodiče, prarodiče, kamarády).
 5. Děti rozlišují prostor vymezený pro pohyb a pro stavby, respektují stavby a výtvory ostatních.
 6. Půjčit si můžeme ke hře a tvoření různé hračky, pomůcky a materiály (jsou dětem dostupné v otevřených skřínkách). Po ukončení hry či jakékoliv tvořivé činnosti vše uklidíme. Všechny hračky i pomůcky mají své místo, zacházíme s nimi šetrně. Odpad patří do koše.
 7. V šatně má každý své místo, kam ukládá všechny své věci. Každý si je snaží udržovat v pořádku a čistotě. Může o pomoc požádat starší děti či dospělé.
 8. Děti pouze oznamují (neprosí), když jdou na toaletu. Po použití toalety děti splachují, myjí se.
 9. Špinavé ruce umýváme řádně mýdlem, nezapomínáme si vyhrnout rukávy. Myjeme se před a po jídle, po znečištění a samozřejmě po použití toalety.
 10. Pozor! Vodu necákáme a nestříkáme, kluzká a mokrá podlaha v umývárně by nám mohla způsobit úraz.
 11. Při samostatném pobytu v tělocvičně, relaxační místnosti a na chodbách respektují děti dohodnutá pravidla, dbáme na bezpečnost.
 12. U jídla dbáme také na čistotu, nádobí odnášíme.
 13. Hluk nám škodí. Domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme, nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik.
 14. Pokud něco nedokážeme zvládnout sami, požádáme o pomoc dospělé.
 15. Máme se rádi. Jsme kamarádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Hledáme společná řešení, pomáháme si, hezky se oslovujeme, vítáme se a loučíme s druhými, umíme se rozdělit.
 16. Vytváříme si rituály:
  • ranní přivítání s učitelkou (kontakt a sdělení prvních informací a prožitků)
  • společné přivítání dne (co bychom mohli ještě udělat, abychom prožili hezký den)
  • přijetí nových dětí, loučení s odcházejícími
  • oslavy narozenin
Zpět na výchovně vzdělávací program

© 2006 SMŠ Bambino