Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino

Charakteristika členění výchovně vzdělávacího plánu na pět oblastí podpory zdraví

Jednotlivé oblasti jsou pro přehlednost v tematických plánech rozlišeny pěti barevnými klíči (jedna barva = jedna oblast podpory zdraví).

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Žlutá barva - barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku
Záměr vzdělávacího úsilí: rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy, funkce, jeho city a vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

 
Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Modrá barva - barva nebe, vzduchu a vody
Záměr vzdělávacího úsilí: Podporovat fyzickou pohodu, tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, manipulační dovednosti, sebeobslužné dovednosti, vést děti ke zdravým životním návykům a postojům.

 
Dítě a svět (oblast environmentální, ekologická)

Zelená barva - barva přírody, stromů, trávy
Záměr vzdělávacího úsilí: Vytvořit elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

 
Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Bílá barva - barva slavnostní, slavnostního oblečení
Záměr vzdělávacího úsilí: Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, společenské a morální hodnoty a podílet se na vytváření společenské pohody.

 
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

Červená barva - barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství
Záměr vzdělávacího úsilí: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Ukázka tematického plánu respektující výše uvedené členění.

Zpět na výchovně vzdělávací program

© 2006 SMŠ Bambino