Logo - SMŠ Bambino

SMŠ Bambino

SMŠ Bambino
koleje
lokomotiva Profil SMŠ Bambino Historie Činnosti v SMŠ Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SMŠ Bambino
     

Přístup učitelky k rodičům

   
  1. Akceptovat vnitřně i ve verbálním a neverbálním vyjadřování rozdíly rodin, jejich dispozice a výchovné styly, odklonit se od vnitřní kritiky.
  2. Přirozeně a s tolerancí přijímat láskyplně dítě a akceptovat neklid a nejistotu rodičů, kteří v ranním shonu dítě přivádějí, a dávat jim svým klidem a pozitivizmem najevo, že bude s dítětem vše dobré a v pořádku.
  3. Empaticky vnímat rozpoložení rodiče, který dítě přivádí a odvádí, nechat mu svobodu pro vyjádření, dokázat empaticky naslouchat, chce-li něco vysvětlit a sdělit, hlavní úlohu zde mají rodiče, ne učitelka.
  4. To, co učitelka od rodičů uslyší, patří jen jí, nikoli celému učitelskému sboru nebo širší veřejnosti.
  5. Výrazově i verbálně vyjadřovat v komunikaci s rodičem tuto triádu: vidím-rozumím-přijímám.
  6. Autenticky vypovídat o dni, který dítě prožilo se zdůrazněním všech jeho pozitivních projevů a perspektiv.
  7. Otevřeně, přirozeně hovořit o případných obavách o dítě, o snaze mu pomoci, o hledání cesty, jak ho lépe poznat a porozumět mu.
  8. Autenticky sdělit: nevím si rady, poraďte mi, vy ho znáte lépe apod.
Zpět na výchovně vzdělávací program

© 2006 SMŠ Bambino