Logo - SM Bambino

SM Bambino

SM Bambino
koleje
lokomotiva Profil SM Bambino Historie innosti v SM Bambino Fotoalbum Projekty Informace o provozu SM Bambino

Projekty

Dne 2. března 2017 byla škole schválena žádost o podporu z výzvy OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

1. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003342

2. Název projektu: „MŠ Bambino - šablony“

3. Cíl projektu, využití výzvy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a poskytnutí dočasné personální podpory – chůvy

4. termín realizace 3.1. 2017 – 2. 1. 2019

5. celkovou částku projektu: 275 040,00 Kč